INVESTERINGAR SOM DRIVER POSITIV FÖRÄNDRING

 

Vi investerar i smarta idéer

 

Vargas Holding investerar i smarta idéer som bidrar till en hållbar framtid. Med vår långa erfarenhet av industriella strategier, stora affärer, telekom och transaktionsintensiva branscher, vet vi att snabbaste vägen dit går via helt nya synsätt, tekniker och strukturer. Inte sällan handlar det om digitaliseringens möjligheter till smart resursutnyttjande. Nu vill vi ta täten och satsa på sådant som vår värld kommer att behöva framöver.

 

INNOVATIONER SOM FÖRÄNDRAR SPELPLANEN

 

Därför investerar vi i bolag som bygger på nya, omvälvande teknologier eller affärsmodeller. Sådana som sätter nya spelregler på marknaden. Vi följer makrotrenderna och har kikarsiktet inställt på idéerna som har en tydlig tillväxtpotential och samtidigt minskar våra fotavtryck. Vi går gärna in som huvudägare och självklart ser vi det som långsiktiga åtaganden.

 
 

ETT AV FÅ BOLAG SOM BÖRJAR FRÅN SCRATCH

 

Vi går in tidigt och stimulerar det som vi ser är en del av framtiden. Att vi är med redan från start och bygger upp bolagen från grunden betyder stort engagemang och stöd från vår sida. Vi ser oss gärna som huvudägare. Samtidigt arbetar vi i partnerskap och ger stort förtroende och stor frihet åt entreprenörerna.

 

ett ERFARET team

 

Vargas Holding startades 2014, grundat av Carl-Erik Lagercrantz and Harald Mix. Teamet har lång erfarenhet av bolagsutveckling. Företaget leds av vd Carl-Erik Lagercrantz som har mer än 20 års erfarenhet från Internet- och telekombranschen med ledande positioner från till exempel Utfors och Telenor och British Telecom Nordics, men även som framgångsrik entreprenör. Carl-Erik Lagercrantz är också styrelseordförande i Northvolt och i Incell International. Harald Mix är aktiv i Altor Equity Partners som grundare och partner och sitter som styrelseledamot i Carnegie Investment Bank och CARNEO.

 
 
geran-de-klerk-148428-unsplash.jpg

EN HÅLLBAR FRAMTID   

 

Med en stark tro på teknologi och innovation investerar vi i idéer och projekt som skapar lösningar för dagens- och morgondagens utmaningar. Vi är övertygade om att det finns starka kopplingar mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Med vårt arbete och våra investeringar vill vi främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.

Vargas Holding har ett betydande inflytande över företagen i vår portfölj. Genom styrelserepresentation arbetar vi aktivt med att säkerställa att relevanta policys etableras i respektive företag och att verksamheten bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vi vill vara en del av en hållbar framtid och investera i transformativa teknologier som kommer att ta oss dit fortare.


 
 
 
Carl-Erik-Lagercrantz_360x385_warmer.jpg

Carl-Erik Lagercrantz

Vargas Holding drivs av Carl-Erik Lagercrantz som har lång erfarenhet av att utveckla bolag.

harald.png

HARALD MIX

Ordförande. Harald Mix är grundare av och partner på Altor Equity Partners samt sitter i styrelsen för Carnegie Investment Bank och CARNEO.